• Bucuresti
  • Luni - Vineri: 9:00 - 17:00

Servicii

 

            SC Management Expert Internațional SRL oferă servicii de:

   Expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară în domeniile:

                                             1.   Constructii civile industriale și agricole;

                                             2.   Evaluarea proprietăților imobiliare;

                                             3.   Rezistența și stabilitatea construcțiilor.

                                             4.   Expertiza tehnică a lucrărilor efectuate cu fonduri UE.

    Expertiza tehnică a construcțiilor cu risc seismic – încadrare în clase de risc;

   Expertize pentru evaluarea pagubelor, cuantificarea daunelor în caz de cutremure, incendii, explozii, avarii produse de acțiunea agresivă a vântului, a zăpezii, a alunecărilor de teren, prăbușiri sau inclinări de construcții sau componente ale acestora, ș.a.

     Expertize tehnice pentru punerea în siguranță a construcțiilor grav avariate.

     Expertiza tehnică pentru construcții monument istoric;

     Verificare proiecte tehnice în domeniul construcțiilor;

     Proiectare, consultanță, evaluare, expertiză.

     Evaluări ale proprietăților imobiliare, evaluari ale construcțiilor monument istoric;

     Expertize extrajudiciare în domeniul juridic;

  Cursuri, seminarii, workshop-uri, evenimente științifice pentru pregătirea profesională continuă organizate în parteneriat cu mediul academic, instituții interesate în domeniul expertizei tehnice și în ansamblu al domeniului de consultanță, organizații nonguvernamentale;

     Activități de cercetare în parteneriat cu mediul academic și cu institute de cercetare.