• Bucuresti
  • Luni - Vineri: 9:00 - 17:00

Despre noi

 

 

 

S.C. MANAGEMENT EXPERT INTERNATIONAL SRL Brăila  s-a infiintat în 1997 având drept obiect de activitate Activitati de arhitectura, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, în plus: cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale, activități juridice, de contabilitate, consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaj, consultanță și evaluare în afaceri management, expertize tehnice privind rezistența și stabilitatea construcțiilor, evaluări proprietăți imobiliare, activități prestate in principal societăților comerciale, activități de cercetare în învățămant, consultanță în investitii – studii de fezabilitate, analiza celei mai bune utilizari a unui amplasament, proiectare, expertize tehnice și consultanță in conservarea, reabilitarea monumentelor si cladirilor istorice, consultanță în probleme de management, analiză financiară și dezvoltare.

De la înființare și până în prezent, activitatea societății s-a concretizat în principal în elaborarea de expertize tehnice privind rezistența și stabilitatea construcțiilor, expertize judiciare și extrajudiciare, lucrări de proiectare, lucrări de verificare a proiectelor, studii de evaluare, studii de fezabilitate, studii de restructurare, lucrări de pregatire a privatizării sau lichidării, constituirii de societati mixte, etc.

Din anul 2018, prin decizia conducerii s-a extins domeniul de activitate și s-a înființat Colegiul Internațional al Experților și Specialiștilor, colegiu condus prin Președinte Prof Univ Dr Ing Grămescu Ana Maria și care își propune următoarele obiective:

– Creșterea calității și competivității serviciilor de expertiză judiciară si extrajudiciara;
– Promovarea principiilor competenței în activitatea de expertiză prin recomandarea experților si/sau a specialiștilor care fac dovada cunoștințelor și a competențelor în diferitele domeniiîn sprijinul programului ”se caută un expert”;
– Consolidarea colaborării între mediul academic românesc și piața muncii;
– Consolidarea colaborării între mediul public – privat;
– Creșterea rolului mediului privat, al organizațiilor nonguvernamentale, consolidarea parteneriatului public privat în promovarea calității serviciilor furnizate  societății civile;
– Dezvoltarea atitudinii concurențiale ca factor primordial în promovarea sistemului universitar românesc – factor activ în dezvoltarea cunoașterii, a cercetării științifice;
– Asigurarea pregătirii profesionale continue pe tot parcursul vieții a experților și specialiștilor
– Implementarea standardelor profesionale, a procedurilor de lucru omologate;
– Dezvoltarea unei rețele de colaborare, a rețelelor de cunoaștere și recunoaștere profesională cu alte structuri similare, cu asociații profesionale internaționale a căror preocupări se înscriu în aceste principii – promovarea unor direcții noi de cercetare, elaborarea unei jurisprudențe la nivel internațional in domeniul activității de expertiză tehnică.

Echipa de experti a societății, impreună cu colaboratorii săi – firme specializate si experti persoane fizice, au elaborate până în prezent peste 5.000  de lucrări.

Societatea a colaborat și colaborează cu experți și specialiști din toate domeniile, membri ai unor asociații nationale si internationale de prestigiu in domeniul de activitate ( ERES, Institutul European de Expertize Judiciare, Asian Real Estate Society,  American Real Estate and Urban Economics Association, Asociația de Științe Penale, Uniunea Restauratorilor de Monumente Istorice din România, Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri, Asociația Generală a Inginerilor din România, Corpul Experților Tehnici din România), experți tehnici atestați de Ministerul Justiției,  experți tehnici atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice conform Legii 10/1995 actualizată, experți tehnici atestați de Ministerul Culturii și Identității Naționale în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 actualizată, evaluatori proprietăți imobiliare, evaluatori patrimoniu societăți comerciale, membri ANEVAR, consultanți plasament atestați de Bursa de Valori București, specialiști în domeniul afacerilor.