• Bucuresti
 • Luni - Vineri: 9:00 - 17:00

Cursuri

 

 

 

 

Colegiul Internațional de Pregătire Profesională Continuă a Experților și Specialiștilor desfășoară activități de pregătire profesională continuă a persoanelor care au dobândit competență de expert sau specialist în condițiile legii, cât și a persoanelor absolvente a unei structuri de învățământ superior și doresc să-și dobândească cunoștințe într-un anumit domeniu, să-și aprofundeze cunoștințele pentru a accede la competențe noi care se dobândesc conform prevederilor legale. Colegiul, în parteneriat cu instituții de cercetare, universități, European Expertise & Expert Institute, efectuează cercetări în domeniul creșterii rolului expertului în societatea contemporană dominată de noi tehnologii a căror efecte trebuie să le descoperim în continuare, cunoaște și aplica principiul prudenței sau al aprofundării.

Colegiul este condus prin Președinte prof univ dr ing Grămescu Ana Maria.

 •  

 

Această structură are următoarele obiective:

 • – Creșterea calității și competitivității serviciilor de expertiză judiciară si extrajudiciara;
 •  
 • – Promovarea principiilor competenței în activitatea de expertiză prin recomandarea experților si/sau a specialiștilor care fac dovada cunoștințelor și a competențelor în diferitele domenii;
 •  
 • – Consolidarea colaborării între mediul academic românesc și piața muncii;
 •  
 • – Consolidarea colaborării pe baza parteneriatului public – privat;
 •  
 • – Creșterea rolului mediului privat, al organizațiilor nonguvernamentale, consolidarea parteneriatului public privat în promovarea calității serviciilor furnizate   societății civile;
 •  
 • – Dezvoltarea atitudinii concurențiale ca factor primordial în promovarea sistemului universitar românesc ca factor activ in dezvoltarea cunoașterii, a cercetării;
 •  
 • – Asigurarea pregătirii profesionale continue pe tot parcursul vieții a experților și specialiștilor;
 •  
 • – Implementarea standardelor profesionale, a procedurilor de lucru omologate;
 •  
 • – Dezvoltarea unei rețele de colaborare, a rețelelor de cunoaștere și recunoaștere profesională cu alte structuri similare, cu asociații profesionale internaționale a caror preocupari se inscriu in aceste direcții – promovarea unor direcții noi de cercetare, elaborarea unei jurisprudențe la nivel internațional in domeniul activității de expertiză tehnică.
 •  

 • Cursurile se organizează pe zone geografice la solicitarea expertilor si specialiștilor cât și a absolvenților de învățământ superior care doresc a-și perfecționa pregătirea profesională pe domeniul de activitate. Evenimentele se organizează pe  grupe de minim 12 solicitanți.

  Cursurile sunt susținute de persoane atestate, cadre didactice universitare, experți, specialiști, avocați, cu invitați ai specialiștilor din instituțiile ale statului beneficiari ai rapoartelor de expertiză tehnică. Obiectivul acestor evenimente științifice îl constituie dezvoltarea actului de cunoaștele, promovarea valorilor științifice și a competențelor în  actul expertizei tehnice. Un alt obiectiv foarte important al acestor evenimente științifice îl constituie implicarea mediului academic, a organizațiilor profesionale, al societății civile într-un parteneriat public privat în creșterea calității actului de expertiză judiciară și extrajudiciară.

  Tematică

  Colegiul Internațional de Pregătire Profesională Continuă a Experților și Specialiștilor organizează în cursul anului 2019  cursuri/workshop-uri/conferințe cu următoarele tematici:

  • – Expertiza tehnică judiciară mijloc de probă în procesul civil și penal;
  •  
  • – Conținutul expertizei judiciare;
  •  
  • – Evaluarea construcțiilor monument istoric,
  • Exigențe în proiectarea lucrărilor de intervenție la construcțiile de patrimoniu,
  •  
  • – Studiul terenurilor de fundare, riscul acestora în expertiza tehnică;
  •  
  • – Expertiza tehnică judiciară în domeniul rezistentei și stabilității construcțiilor;
  •  
  • – Expertiza tehnică a construcțiilor din beton armat;
  •  
  • – Expertiza componentelor artistice la construcții de patrimoniu și cuantificarea valorii acestora;
  •  
  • – Proceduri în expertiza tehnică judiciară;
  •  
  • – Evaluarea daunelor în asigurări;
  •  
  • – Domenii și competențe ale expertizei tehnice;
  •  
  • – Rolul expertului și specialistului în actualul context european.
  •  
  • – Cercetarea științifică interdisciplinară factor primordial în demonstrarea adevărului – rolul expertizei judiciare și extrajudiciare.

  Important!

  Evenimente științifice sunt propuse a se organiza în perioada aprilie 2019- decembrie 2019. Solicitanții au posibilitatea de a opta din timp  pentru tematicile expuse pentru a putea fi stabilit programul prioritar cât și celelalte aspecte organizatorice.

  Funcție de solicitările primite, propunerile tematice pot fi completate, modificate.

 •